Årsrapport

2022

Evig tilgang til muligheter

Font
Personal computer, Jeans, Plant, Furniture, Laptop, Houseplant, Table, Comfort, Building
Personal computer, Jeans, Plant, Furniture, Laptop, Houseplant, Table, Comfort, Building
Furniture, Chair, Table, Smile, Building, Desk
Furniture, Chair, Table, Smile, Building, Desk
Font

Evig tilgang
til muligheter

Kildes kjerne er selskap som vokser sammen. Dette gjør oss robuste til å møte framtidas utfordringer og muligheter. Hvert oppdrag vi løser er unikt. Derfor håndplukker vi alltid medarbeiderne som setter tanker, ideer og kunnskap sammen til riktige løsninger.

Vi skal alltid engasjere og utfordre gjennom hele vårt spekter av kommunikasjonstjenester, medier og nyhetsformidling til innovasjon, forretningsutvikling og digitalisering.

Evig tilgang

til muligheter

Evig tilgang til muligheter

ÅRSRAPPORT 2022

Det er nå det er viktig å gripe mulighetene

Jeg gleder meg hver dag over å få være en del av Kilde-fellesskapet der jeg imponeres av mine kollegers skaperglede og entusiasme. Hver dag ser jeg en sterk kultur bygget av dyktige fagfolk, som tydeligvis trives i jobben. Dette viser også våre medarbeiderundersøkelser – en høy score i Great Place to Work gir inspirasjon til å utvikle enda mer attraktive arbeidsplasser.

I 2022 sto vi i store endringer og hendelser som fortsatt påvirker oss alle. Ukraina-krisen, global økonomisk turbulens og nervøse markeder – utfordringene er mange. I Kilde har vi likevel valgt å se framover og konsentrere oss om mulighetene. Vi hadde positiv resultatutvikling 2022, og vi er nå godt i gang med 2023 som blir et krevende år for vår bransje. Vi er altså ikke forskånet for krevende rammebetingelser i 2023, men det handler om å balansere kortsiktige og langsiktige tiltak på en god måte. Vårt motto er «evig kilde til muligheter», et mantra vi også lever opp til, blant annet gjennom vårt langsiktige fokus. I krevende tider har vi søkt trygghet i å utvikle egen virksomhet samt våre tjenester og produkter gjennom framsynte prosesser. Nøkkelaktivitetene har vært store investeringer i den digitale transformasjonen, hvor vi flytter verdiskapingen enda nærmere våre kunder og lesere samtidig som vi har tatt strategiske grep for å utvikle et bærekraftig, kommersielt økosystem med kompetente medarbeidere. Alt dette, i tillegg til et solid, finansielt fundament, gir oss en god posisjon til videre vekst. 

Vi har også endret konsernnavnet til Kilde. Det er et bevisst valg for å favne hele familien av våre selskap i media- og kommunikasjonskonsernet. Dette gir rom for å hente verdifull læring på tvers av virksomhetene – og til å bygge arenaer for lønnsomt samarbeid gjennom nye muligheter.

Aldri har det vært viktigere å gripe mulighetene, og jeg gleder meg til å se hva våre 153 medarbeidere kommer til å skape framover!

Magne Nordgård
Konsernsjef

Handwriting, Font

311,6

2021: 207,2 millioner

OMSETNING I MILLIONER KRONER

22,3

2021: 18,7 millioner

RESULTAT ETTER SKATT I MILLIONER KRONER

74,5

KONTANTSTRØM I MILLIONER KRONER

328,9

2021: 308 millioner

TOTALKAPITAL I MILLIONER KRONER

156,8

2021: 159,1 millioner

EGENKAPITAL I MILLIONER KRONER

47,7%

EGENKAPITALANDEL

153

ANTALL MEDARBEIDERE (pr mai 2023)

66/87

KVINNER / MENN

Viktige hendelser

G64 Vekst ble etablert som Kildes corporate venture capital-selskap. Selskapet håndterer konsernets risikokapital og skal bidra til et aktivt samfunnsansvar, et strategisk handlingsrom for konsernet samt bidra til verdiskaping for KildeGruppen.

Kilde inngikk avtale om salg av 90,33% av aksjene i Innlandet Distribusjon Hamar AS til Amedia Distribusjon AS.

Hamar Arbeiderblad hadde opplagsvekst, særlig innen digital avis. Selv om opplagsnedgangen fortsetter for papiravisa, gikk totalopplaget opp.

Kilde kjøpte 60% av aksjene i Anti Hamar AS, et internasjonalt anerkjent design- og merkevareselskap.

Kildes produksjonsmiljø innen fysisk, grafisk kommunikasjon ble slått sammen med Flisa Trykkeri under én merkevare: Flisa Trykkeri.

Fortell Innholdsbyrå ble etablert.

Spire kommunikasjon fusjonerte inn søsterselskapet Eggen Media AS.

66/87

KVINNER / MENN

153

ANTALL MEDARBEIDERE (pr mai 2023)

47,7%

EGENKAPITALANDEL

156,8

2021: 159,1 millioner

EGENKAPITAL I MILLIONER KRONER

328,9

2021: 308 millioner

TOTALKAPITAL I MILLIONER KRONER

74,5

KONTANTSTRØM I MILLIONER KRONER

22,3

2021: 18,7 millioner

RESULTAT I MILLIONER KRONER

291,7

2021: 218,8 millioner

OMSETNING I MILLIONER KRONER

Konsernet støtter alle datterselskapene med følgende tjenester:

  • Økonomi og finans
  • HR
  • Innovasjon og forretningsutvikling
  • Teknologi og data
  • Konserntjenester
Brown

Innlandets største media- og kommunikasjonskonsern

Kilde

Konsernsjef: Magne Nordgård

30 medarbeidere

Kilde Media.
Ansvarlig: Katrine Strøm

Kilde Kommunikasjon
Direktør: Ingrid Løken Thorsrud

Anti Hamar

Daglig leder:
Ellen Østmoen
( 16 medarbeidere )

Hamar Arbeiderblad

Sjefredaktør:
Katrine Strøm
( 28 medarbeidere )

Flisa Trykkeri

Daglig leder:
Per Otto Sletten
( 49 medarbeidere )

Lokalavisa
Trysil-Engerdal

Ansvarlig redaktør:
Monika Søberg
( 2 medarbeidere )

Fortell Innholdsbyrå

Daglig leder: Ingrid Løken Thorsrud (konst.)
( 7 medarbeidere )

Stangeavisa

Ansvarlig redaktør:
Lars Kristian Seierstad
( 3 medarbeidere )

Spire kommunikasjon

Daglig leder: Anders Fjeld
( 17 medarbeidere )

Kilde Venture og vekst
Daglig leder: Ståle Bråtebekken

G64 Vekst

Daglig leder:
Ståle Bråtebekken

Dress shirt, Eyebrow, Smile, Beard, Neck, Jaw, Sleeve, Tie, Collar
Vision care, Smile, Eye, Product, Sleeve, Eyewear, Happy
Facial expression, Smile, Hair, Cheek, Head, Chin, Eye, Sleeve, Gesture, Iris
Dress shirt, Forehead, Smile, Outerwear, Tie, Sleeve, Gesture, Collar
Vision care, Glasses, Nose, Cheek, Smile, Lip, Chin, Eyebrow, Mouth, Organ
Material property, Smile, Chin, Outerwear, Eyebrow, Coat, Sleeve, Iris
Vision care, Dress shirt, Forehead, Smile, Glasses, Chin, Sleeve, Collar
Vision care, Smile, Glasses, Watch, Sleeve, Eyewear, Gesture, Collar
Forehead, Hair, Cheek, Chin, Eyebrow, Eye, Neck, Jaw, Sleeve, Collar
Font
Bird, Font, Beak

Kildes prioriterte bærekraftmål

En av Kildes strategiske intensjoner er at bærekraft skal være en sentral faktor i alle våre valg og prioriteringer.

Gjennom vår interessent- og vesentlighetsanalyse har vi prioritert de av FNs bærekraftmål hvor vi kan bidra. Dette er en del av vår integrerte strategi.

Dette er vår struktur for Kildes mål og overordnede ambisjoner.

Kildes strategiske ambisjoner

Kildes selskaper skal forenes gjennom tydelige ambisjoner og intensjoner, og våre viktigste innsatsområder er lønnsomhet og vekst gjennom resultatfokus og bygge konkurransekraft gjennom kvalitet og attraktivitet. Vi skal også være en aktiv bidragsyter til å bygge regionen.

Kilde har satt seks strategiske intensjoner som er selskapenes felles fundament for vekst og utvikling:

Nr. 1-posisjon

Vi søker

i alle markeder hvor vi opererer

attraktive

utviklende

Vi skaper

arbeidsplasser og

arbeidsmiljø

Computer monitor, Audio equipment, Shirt, Flowerpot, Plant

Bærekraft

er en integrert del av alle våre valg og prioriteringer vi gjør

Vi fornyer

forbedrer

oss kontinuerlig

oss selv, lærer og

Utfordrer

etablerte tanker, ideer og perspektiver

Vi

kundeverdi

i sentrum for alt vi gjør

Vi setter

Material property, Font, Wall
Automotive design, Computer monitor, Shirt, Smile, Table, Desk, Peripheral